Sweetalert2 Ajax Post Kullanımı

Sweetalert bilmeyeniniz varsa buraya tıklayabilirsiniz. Burada kullanımı ile ilgili bir çok yol yöntem mevcut. Sweetalert genel olarak kullanıcıya böyle güzel güzel bildirim pencereleri sunan bir mesaj kutusu diyeyim. kendileri de kendi yaptıkları ürün için güzel, responsive, düzenlenebilir bir mesaj kutusu olarak nitelendirmiş. Ben yarın birgün lazım olur diye ajax postu buraya atıyorum.

Kullanmak için ilk önce; https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js bu js dosyasını sayfaya ekliyoruz. script olarak aşağıdaki kodu yazıyoruz. diyeceksiniz ki bunu verdin de sonucunu nasıl php dosyasından alacağız ? onu da veriyorum.

sorularınızı bana yollayın, hemen cevaplıyayım.

 return response(['success' => "Başarıyla Kayıt Yapıldı"]);
 return response(['error' => "Olmadı bi daha yap"]);

Şeklinde de php dönüşleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu ajax örneğinde timeout, 404 hatalarını da sizlere hata döndürecektir. en aşağıda laravel validation hatasını göstermeyi de ekliyorum hadi iyisiniz yine.

  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#save").click(function () {
        swal({
          title: "Kaydetmek İstiyor Musunuz?",
          text: "Kaydet derseniz bu kategori altındaki tüm ürünler etkilenecektir.",
          icon: "warning",
          buttons: [
            'Hayır, İstemiyorum!',
            'Evet, Kaydet!'
          ],
          dangerMode: true,
        }).then(function(isConfirm) {
          if (isConfirm) {
            var formdeger = $("#kategoribirlestirform").serialize();
            $.ajax({
              url: "post yapılacak değer",
              data: formdeger,
              type: "POST",
              datatype: JSON,
              success: function(cevap){
                if (cevap.success){
                  swal("Kaydedildi!", cevap.success, "success");
                } else if (cevap.error){
                  swal("Maalesef!", cevap.error, "error");
                }


              },error: function(a, b){

                if (b == "timeout"){
                  swal("Maalesef!", "Ajax isteği zaman aşımına uğradı!", "error");
                }
              },
              statusCode: {
                404 : function(){
                  swal("Maalesef!", "Dosya Bulunamadı. Bu sizin hatanız değil!", "error");
                },
              }
            })

          } else {
            swal("Kaydedilmedi.", "Hayır seçeneğini seçtiğiniz için kaydedilmedi :)", "error");
          }
        });
      });
    });
  </script>

laravel validation ile php geri dönüş

$validator = Validator::make($request->all(), [
      'firmaselect' => 'required|numeric',
      'catselect' => 'required|numeric',
      'ana_id' => 'required|numeric',
      'ilk_alt_id' => 'required|numeric|nullable',
      'iki_alt_id' => 'numeric|nullable',
    ]);

    if ($validator->fails()) {
      $errors = $validator->errors()->first();
      return response(['error' => $errors]);
    }

Leave a Reply

*